Vad är KBT-samtalsterapi?

Vad är KBT samtalsterapi i Stockholm?

KBT är förkortningen för kognitiv beteendeterapi. Det är en metod för att medvetandegöra och bearbeta hur du tänker om dig själv, om omgivningen, och om tillvaron i stort. Och på vilket sätt du gör det, och därmed hur du påverkar dina tankar och känslor. Med det som teoretisk grund, bistår vi med stabilt stöd för att effektivt hantera olika slags problem. Såväl på individuellt plan, som i par- och grupprelationer.


Samtalsterapi med KBT som grund kan hjälpa dig att ändra hur du tänker, kognitivt, och vad du gör, beteende. Dessa förändringar kan hjälpa dig att må bättre. Till skillnad från flera andra slags samtalsterapier, är KBT i hög utsträckning lösningsfokuserad. Huvudsakligen sätts fokus på din situation "här och nu" och framåt.


Vi arbetar under sekretess och samtalsterapin bedrivs enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659).


Hur fungerar KBT samtalsterapi?

KBT-samtalsterapi hjälper dig att bryta ned problem i mindre, mer hanterbara delar. Vilket gör det lättare att se hur de hänger samman  och hur de påverkar dig. Hur du förhåller dig till problemet kan påverka dig både känslomässigt och fysiskt och det finns hjälpsamma och icke hjälpsamma sätt att reagera på de flesta situationer, beroende på hur du förhåller dig till dem.


Samtalsterapi med KBT kan hjälpa dig att bryta onda cirklar av tänkande, känslor och beteenden. När man medvetandegör dessa faktorer, går det att påverka dem. Den samtalsterapi vi erbjuder, syftar till stor del att ge dig insikter för hjälp till självhjälp, så att du alltmer självständigt klarar av att hantera utmaningar i tillvaron.


Vanligtvis kommer man mellan 5 och 20 sessioner. I början varje vecka därefter var fjortonde dag. Varje samtal pågår i 55 minuter.


I regel inleder vi med att fråga om bakgrund och historik. Även om samtalsterapi byggd på KBT fokuserar på här och nu, kan man ibland också behöva tala om det förflutna för att förstå vad som påverkar dig nu.


Du bestämmer själv vad du vill ta itu med på kort, medellång och lång sikt. Vi inleder vanligtvis varje samtal med återkoppling sedan den förra sessionen, och med att komma överens om vad som ska diskuteras den dagen.


Kontakta oss KBT i Stockholm

Vi är flera erfarna samtalsterapeuter med KBT-utbildning samt mindfulness-instruktörsutbildning.


Du når oss, KBT i Stockholm, på telefon 070-680 31 00. Lämna ett meddelande - vi ringer alltid tillbaka så snart vi kan!


Skicka gärna e-post till info@kbt-samtalsterapi.com, Glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer - vi kontaktar dig så snart vi kan!