Tvångssyndrom

KBT vid tvångssyndrom

Tvångssyndrom är när en person lider av tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Tvångstankar är återkommande, ofrivilliga tankar som är svåra eller omöjliga att slå bort. Tvångshandlingarna lindrar, åtminstone tillfälligt, den ångest som tvångstankarna orsakar.

 

Om du har tvångssyndrom inser du nog att dina tankar är orimliga och att dina tvångshandlingar är onödiga. Men du känner ändå att du måste utföra dem. Vanliga tvångstankar är "tänk om", till exempel "tänk om jag har glömt spisen på" eller "tänk om det börjar brinna". Andra tvångstankar kan handla om ett behov av kontroll eller att det ska kännas "precis rätt" när man utför vardagliga rutinhandlingar.

 

Tvångstankarna väcker kraftig ångest som dämpas av upprepade, ritualiserade tvångshandlingar. Det kan till exempel vara att tvätta händerna väldigt ofta och noggrant, eller att kontrollera alla lås i hemmet. Insikten att tankarna och handlingarna är orimliga leder till starka skamkänslor, vilket gör att man kan försöka dölja sin sjukdom för familj och vänner.


Kom tillrätta med tvångssyndrom genom KBT-samtalsterapi

Med kognitiv beteendeterapi kan man komma tillrätta med tvångssyndrom, genom att i en lagom takt steg för steg vänja sig av med dem. Ett viktigt inslag i KBT samtalsterapi mot tvångssyndrom är exponering med responsprevention. Det går ut på att individen gradvis först exponerar sig för ”slarv” eller ”smitta”, och sedan självmant avhåller sig från att återskapa ”ordningen” genom kontroll eller tvättning. Samtalsterapi baserad på KBT sker genom lätthanterliga övningar, så att individen känner att oroskänslorna går att hantera utan att behöva att neutralisera dem.


Genom samtalsterapi med KBT ges ett stabilt stöd med att i en lagom takt vänja sig av vid tvångssyndrom. Allt efter som besvären avtar, upplevs tillvaron mer normal, Det kan gå på några få gånger, och kan leda till ett bättre liv.


Kontakta oss så berättar vi mer, du når oss , KBT samtalsterapi i Stockholm, på telefon 070-680 31 00. Lämna ett meddelande - vi ringer alltid tillbaka så snart vi kan!


Du kan även skicka e-post till info@kbt-samtalsterapi.com, glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer - vi kontaktar dig så snart vi kan!