Traumatiska upplevelser

KBT vid traumatiska upplevelser

Ordet trauma betyder skada och att vara med om en psykiskt traumatisk händelse betyder att man har råkat ut för en chockartad och smärtsam upplevelse. Det kan vara olika typer av händelser, t ex en bilolycka eller ett rånförsök, psykisk eller fysisk misshandel. Ibland kan det vara traumatiskt att bara bevittna en händelse.


Om du har varit med om en eller flera traumatiska upplevelser, kan dessa minnen leva kvar genom att väcka känslor som vrede eller skräck. Liknande händelser, såväl som upplevda sinnesintryck, kan föra tankarna tillbaka till upplevda trauman och kan trigga igång sådana reaktioner.


Det här besvären kan leda till en allt för stor vaksamhet, överdrivna känsloyttringar, samt sömn- och koncentrationssvårigheter. Och även till att allt som påminner om den traumatiska upplevelsen undviks. Det kan gå så långt att den som är drabbad undviker alla slags situationer som kan framkalla associationer till den traumatiska upplevelsen. Priset kan därför bli att närhet, vänskap och kärlek går förlorade. Det i sin tur kan utmynna i att man isolerar sig från vänner och kollegor.


Medvetandegör och bearbeta genom KBT-samtalsterapi

Genom samtalsterapi baserad på KBT behandlas traumatiska upplevelser genom att de traumatiska upplevelserna återskapas under kontrollerade former. I en lagom takt kan de plågsamma känslorna medvetandegöras och bearbetas, och avta med tiden. Minnena kommer att finnas kvar, men de kommer alltså inte längre att väcka starka obehagskänslor.


Vi kommer även att tala om hur de traumatiska upplevelserna har kommit att influera den grundläggande uppfattningar om såväl sig själv, om andra personer, och om livet i stort. Tillsammans utformas de här grundläggande uppfattningarna så verklighetstrogna och realistiska som det går.


Kontakta oss så berättar vi mer, du når oss, KBT samtalsterapi i Stockholm, på telefon 070-680 31 00. Lämna ett meddelande - vi ringer alltid tillbaka så snart vi kan!


Du kan även skicka e-post till info@kbt-samtalsterapi.com, glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer - vi kontaktar dig så snart vi kan!