Stress och mindfulness

Stress och Mindfulness

Stress är en instinktiv försvarsreaktion som alltid funnits hos människan. Den kan liknas vid att kroppen slår på alarmsystemet. Om stressen blir långvarig kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt att du tar dig tid att varva ner för att kunna återhämta dig.


Vi kan erbjuda effektiv stresshantering genom flera olika tekniker, och anpassas efter var och ens individuella förutsättningar och behov.


Inledningsvis fokuserar vi på att minska symptom i samband med stress, så som t ex sömnproblem, sårbarhet och ångestkänslor, genom avslappningsträning och återhämtning. Stresshantering inkluderar andningstekniker, visualisering, muskelavslappning, distraktionstekniker och mindfulnessträning. Vi stöttar dig i metoder för att minimera den mängd energi som förbrukas på arbetsuppgifter.


När stressymtomen minskat identifierar vi de områden som orsakar negativa tankar, åsikter och bilder. Individen lär sig att identifiera de teman som genererar felaktiga tankesätt, för att istället betrakta dem som hypoteser än som fakta.


Mindfulness

Mindfulness handlar om att känna en sinnesnärvaro i nuet. I motsats till att planera och se framåt handlar det om att landa i sig själv och i nuet, och är en effektiv strategi för stresshantering.


Att leva i nuet och växa som människa – åtminstone till en början – kan kännas som en stor utmaning. Genom samtalsterapi baserad på KBT får du hjälp med att komma igång med stresshantering och mindfulness i din vardag, tills du känner att du behärskar den på egen hand.


Kontakt

För att få mer information om hur samtalsterapi genom KBT i kombination med mindfulness kan hjälpa dig, är du välkommen att kontakta oss, KBT i Stockholm, på telefon 070-680 31 00. Lämna ett meddelande - vi ringer alltid tillbaka så snart vi kan!


Du kan även skicka e-post till info@kbt-samtalsterapi.com, glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer - vi kontaktar dig så snart vi kan!