Sorg- och krisbearbetning

Sorg- och krisbearbetning genom KBT

En kris är ett svar på att något traumatiskt och svårhanterligt har hänt, på samma gång som det är en process för nyorientering i tillvaron. När en individ drabbas av en kris leder det till att man förlorar fotfästet för en tid.

 

Det finns olika sorters kris, t.ex. när det händer någonting plötsligt som en olycka, våld eller ett dödsfall. Kriser är även vanligt vid viktiga övergångar eller förändringar i livet eller i den personliga utvecklingen, t.ex. om en anhörig drabbas av sjukdom eller vid separation.


En krisbearbetning har ett naturligt förlopp. I takt med att du får förståelse för det som hänt, och kan bearbeta det, förändras reaktionerna. Hur långa förloppen blir är individuellt.


Den första reaktionen leder ofta till känslor av overklighet och kaos, kort därefter kan man alltmer börja att ta till sig att det som har inträffat faktiskt har hänt. I och med att det som har hänt kan komma att förändra tillvaron i grunden, uppkommer känslor och tankar av förvirring. Under de här första faserna är det vanligt att känna oro, rädsla och känslomässig instabilitet. Sömn- och minnesproblem kan uppstå, och det kan vara svårt att tänka på annat.


Stöd i bearbetningen genom KBT-samtalsterapi

Genom KBT-samtalsterapi får du hjälp med att ta dig igenom en krisbearbetning. Det är viktigt att du har möjlighet att prata om dina känslor och upplevelser, för att bearbeta krisens orsaker i grunden.


Du är välkommen att kontakta oss, KBT samtalsterapi i Stockholm, för mer information om samtalsterapi baserad på KBT. Du når oss på telefon 070-680 31 00. Lämna ett meddelande - vi ringer alltid tillbaka så snart vi kan!


Du kan även skicka e-post till info@kbt-samtalsterapi.com, glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer - vi kontaktar dig så snart vi kan!