Självkänsla

Ökad självkänsla med KBT

En stabil självkänsla yttrar sig genom att man känner att man förtjänar att må bra och att nå framgångar. Att man är uppfylld av en känsla av att vara kompetent att hantera tillvarons utmaningar på ett bra sätt. En stabil självkänsla leder till en inre trygghet, som leder till att kritik från omgivningen inte påverkar den inre stabiliteten.


Grunden för en stabil självkänsla byggs upp redan under barndomen. Det sker genom att föräldrarna

bl a erbjuder en villkorslös kärlek, och en trygg anknytning till barnet. För barnet är det viktigt att bli sedd för den individ den är, och att barnet får känslomässigt stöd och stabilitet.


Självkänsla är dock något av en färskvara. I ett destruktivt förhållande kan det gradvis brytas ner genom att individens frihet begränsas, eller att man blir utsatt för psykiska eller fysiska övergrepp. Även på arbetsplatser kan en individs självkänsla brytas ner. Känslor av utanförskap, meningslöshet, stress eller hopplöshet kan vara utlösande orsaker.


Stärk din självkänsla genom samtalsterapi med KBT

Genom samtalsterapi baserad på KBT skapar du distans till faktorer som försämrar en självkänsla. Därigenom bygger du sedan upp den igen. Genom att vänja sig vid nya tankesätt, kan man skapa förutsättningar för en stabil och varaktig självkänsla.


Du kan uppnå en stark och stabil självkänsla genom den KBT samtalsterapi vi bedriver. Om du vill veta mer, är du välkommen att kontakta oss, KBT samtalsterapi i Stockholm, på telefon 070-680 31 00. Lämna ett meddelande - vi ringer alltid tillbaka så snart vi kan!


Du kan även skicka e-post till info@kbt-samtalsterapi.com info@kbt-samtalsterapi.com, glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer - vi kontaktar dig så snart vi kan!