Sömnproblem

KBT vid Sömnproblem

Sömnproblem har blivit allt vanligare. Runt en tredjedel av Sveriges befolkning har svårt att somna, täta uppvaknanden eller en känsla av att inte vara utsövd. För 10-15 % av befolkningen är problemen ihållande.


Så gott som alla människor har råkat ut för sömnsvårigheter någon gång under livet. För vissa personer blir svårigheterna bestående och en negativ spiral skapas; stress och oro inför att inte kunna sova, som i sin tur kan förvärra sömnsvårigheterna. Att inte kunna sova är frustrerande och har ofta negativ inverkan på humöret och det dagliga livet, både arbete och fritid.


Med KBT samtalsterapi får du hjälp med att bryta den negativa spiralen och etablera sömn- och levnadsvanor som syftar till att få en god sömn. Omfattande forskning visar att KBT är en mycket effektiv metod för att behandla sömnsvårigheter, oavsett om de uppträder ensamt eller tillsammans med andra svårigheter såsom t.ex. depression, ångest eller kroppsliga problem.


Upplägget är mycket konkret och innebär att du som patient genomför hemuppgifter mellan varje terapitillfälle.  Du kan hela tiden se dina framsteg med hjälp av en så kallad sömndagbok där du registrerar hur du sover.


Du är välkommen att kontakta oss, KBT samtalsterapi i Stockholm, för kompletterande information. Du når oss på telefon 070-680 31 00. Lämna ett meddelande - vi ringer alltid tillbaka så snart vi kan!


Du kan även skicka e-post till info@kbt-samtalsterapi.com, glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer - vi kontaktar dig så snart vi kan!