Relationsproblem

KBT vid relationsproblem

Det kan uppstå påfrestningar under alla faser i ett parförhållande – även under den första tiden av förälskelse. Prövningar och kriser kan uppkomma genom svårigheter av konflikter, sjukdom eller arbetslöshet. När barnen är små kan det vara svårt att hinna med att vårda förhållandet. Och när barnen är utflugna, kan känslan av att ha ”vuxit ifrån” varandra infinna sig.


Vilka problemen än är, och hur de har uppkommit, är det viktigt att prata öppet om dem. Det är nödvändigt för att kunna förstå sig själv och sin partner eller kollega bättre. Och är barn med i bilden, riskerar problemen att gå ut över dem. Och ju tidigare man tar tag i problemen, ju bättre är det. Det hjälper er att förstå varandra och er själva bättre.


Kom till insikt med problemen genom KBT-samtalsterapi

Att tidigt söka hjälp av någon som bägge parter kan känna förtroende för, kan ofta vara ett viktigt första steg. Genom samtalsterapi byggd på KBT får ni hjälp med att förstå de egentliga orsakerna till problemen, och hur ni kan komma tillrätta med dem.


För att få mer information om hur samtalsterapi genom KBT kan vara till hjälp för att hantera problem i relationer, är du välkommen att kontakta oss, KBT samtalsterapi i Stockholm, på telefon 070-680 31 00. Lämna ett meddelande - vi ringer alltid tillbaka så snart vi kan!


Du kan även skicka e-post till info@kbt-samtalsterapi.com, glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer - vi kontaktar dig så snart vi kan!