Parterapi

KBT Parterapi

I olika skeden i livet stöter de flesta par på situationer som kan hota den gemensamma relationen. Det kan handla om dålig kommunikation, utebliven närhet och lust, svartsjuka, otrohet eller olika åsikter kring barnuppfostran, ekonomi, fördelning av praktiska sysslor eller kring prioriteringar i livet.


Det kan vara svårt att bryta dessa mönster själv och ibland tenderar specifika problem att växa sig större och sprida sig till flera områden. I en sådan situation kan det vara bra att ta hjälp av en utomstående, oberoende part som kan underlätta samtalen och belysa det som behöver förstärkas, förändras eller förnyas för att förhållandet ska kännas bra för båda igen.


Parterapi genom KBT-samtalsterapi

I det inledande bedömningssamtalet ser vi på vad som förde samman partnerna, och vad som attraherade under den första perioden av förälskelse. Dessutom hjälper vi till att medvetandegöra de - ofta outtalade - förväntningar som var och en hade med sig in i relationen. Det är inte ovanligt att det är först vid en relationskris eller skilsmässa som de här förväntningarna blir medvetandegjorda.


I det andra steget i bedömningen får var och en identifiera huvudsakliga problem i relationen, och presentera fem till sex områden man vill ändra hos sig själv, sin partner och/eller i relationen i sig. Dessa handlingslistor ligger sedan till grund för delmål och slutmål för en parterapi.

Den tredje delen i kartläggningen går ut på att är att utforma ett nytt ömsesidigt uppgjort avtal för relationen på alla områden som t ex ekonomi, hushållssysslor, barnuppfostran, fysisk närhet, tid tillsammans och tid var för sig. Detta återspeglar bägge parters förväntningar på relationen. Alla dessa förhandlas mellan parterna. På det här sättet skapas ett ”dokument” som bägge parter kan förhålla sig till, och referera till.


Du är välkommen att kontakta oss, KBT samtalsterapi i Stockholm, för mer information om samtalsterapi baserad på KBT. Du når oss på telefon 070-680 31 00. Lämna ett meddelande - vi ringer alltid tillbaka så snart vi kan!


Du kan även skicka e-post till info@kbt-samtalsterapi.com, glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer - vi kontaktar dig så snart vi kan!