Oro, ångest, panikångest

Hantera oro med KBT

Varje individ kan uppleva oro olika. Den kan yttra sig kroppsligt genom spända muskler, svettningar, hjärtklappning eller illamående, och som allmän nedstämdhet. Generella oroskänslor kännetecknas också av oro över sin oro, och vad den kan leda till. Känslor av att bli hånad, eller av att bli illa omtyckt kan förekomma.


Ständiga känslor av oro kan förekomma i många slags omständigheter. Det kan röra sig om den egna hälsan, om stora beslut, om familjen, arbetet, ekonomin, och så vidare. Oro är alltså inte knuten till någon specifik situation som vid en fobi. Även om det kan finnas en direkt orsak till oro, kan den finnas där och skava utan någon uppenbar anledning.


Genom samtalsterapi baserad på KBT kan de oroande tankarna identifieras, och att rimligheten av dessa kan ifrågasättas. På det viset går det att skapa alternativa tankesätt och tolkningar.


Ångest och panikångest

Ångest är ett starkt obehag eller rädsla. Har man ett ångestsyndrom upplever man mer rädsla än vad som egentligen är rimligt, man kan t ex vara fruktansvärt rädd för sprutor trots att man vet att dessa egentligen inte är farliga. Ungefär 640 000 svenskar, 7 % av befolkningen, lider av minst ett ångestsyndrom. Detta innebär att de mer eller mindre regelbundet upplever ångest i sin vardag.

 

Hand i hand med ångesten finns ofta önskan att fly från eller undvika det som framkallar ångesten. Denna pendling mellan starka upplevelser av rädsla och en vilja att fly undan och slippa dessa känslor utgör kärnan i ångestsyndromen. Omfattande forskning visar att kognitiv beteendeterapi är den behandling som ger allra bäst resultat om man lider av ångest. I behandlingen får man börja med att sätta upp mål som handlar om hur man skulle vilja att ens liv såg ut, vilka saker man skulle vilja kunna göra och så vidare.

 

Många beskriver en panikattack som det absolut värsta de varit med om i hela sitt liv. Vissa beskriver paniksyndrom, då man har återkommande attacker, som att man ständigt går omkring och väntar på att blixten ska slå ner i kroppen. Att få en panikattack innebär att flera kraftiga ångestsyntom inträffar på väldigt kort tid, oftast på några minuter. Man får omskakande tankar om att man håller på att dö, bli galen, svimma eller tappa kontrollen. Med tanke på hur kraftiga ångestsyntomen är (som hjärtklappning, svettningar, skakningar, yrsel, tunnelseende, smärta över bröstkorgen och overklighetskänslor) känns den typen av tankar oftast fullt rimliga. Man tolkar de kraftiga ångessyntomen som ett tecken på att något katastrofalt är på väg att inträffa. Men KBT samtalsterapi kan man få hjälp med detta.


Kontakt

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss, KBT i Stockholm, på telefon 070-680 31 00. Lämna ett meddelande - vi ringer alltid tillbaka så snart vi kan!


Du kan även skicka e-post till info@kbt-samtalsterapi.com, glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer - vi kontaktar dig så snart vi kan!