Fobier, social fobi

KBT för dig med fobier

Fobi är en stark upplevelse av rädsla som återkommande infinner sig då en person ställs inför, eller riskerar att ställas inför, ett visst objekt eller en viss situation som personen fruktar. För att betraktas som en fobi behöver rädslan som upplevs vid eller inför exponeringen vara orimlig eller överdriven i intensitet.


Personer som lider av fobi försöker i stor utsträckning undvika vissa situationer på grund av rädslan att stöta på objektet som personen är rädd för, till exempel att helt avstå från att röra sig i skogen på grund av rädsla för ormar. Eller rädsla för att vistas bland andra människor på grund av torgskräck. Fobier karaktäriseras av starka ångestupplevelser som orsakar lidande och i något avseende förhindrar ett normalt fungerande. Fobier kan idag behandlas effektivt genom KBT-samtalsterapi.

 

I samtalsterapi byggd på KBT gås säkerhetsbeteendena igenom, för att medvetandegöra hur de upprätthåller en fobi. Genom att prova nya beteenden vid situationer som upplevs som obehagliga, skapas möjligheterna för att utmana individens negativa tankar. På så vis blir man mer avslappnad, och rädslorna övervinns.


Det är vanligt att förbättringarna fortskrider även efter att en samtalsterapi har avslutats, och att individen kan generalisera dem till andra slags situationer. Samtalsterapi med KBT kan leda till utvecklande av konstruktiva tillvägagångssätt att hantera problematiska situationer genom nya slags strategier.


Social fobi

mycket vanligt, men för vissa blir rädslan och oron att göra bort sig socialt så stark att man kan kalla den för en fobi. Personer med social fobi får ofta stark ångest med tydliga fysiska symtom, som hjärtklappning, svettning, ansiktsrodnad, yrsel, när de blir tvungna att utsätta sig för de sociala situationer de är rädda för. För de flesta personer med social fobi känns det mycket pinsamt att bli så rädd och man gör allt för att det inte ska synas. Eftersom det känns så plågsamt att utsätta sig för ångest gång på gång börjar många att undvika de sociala situationer de kan, trots att de egentligen inte vill vara utan social kontakt. Depression är vanligt i samband med social fobi, och är ofta kopplat till att man blivit allt för socialt isolerad.


Varje behandling inleds med en individuell analys av hur din sociala fobi fungerar, som sedan ligger till grund för behandlingen. Liksom med andra fobier är undvikande något som brukar hålla igång problemen.


Effektiv metodik mot fobier med KBT samtalsterapi

För att få mer information om den KBT-samtalsterapi vi erbjuder är du välkommen att kontakta oss, KBT i Stockholm, på telefon 070-680 31 00. Lämna ett meddelande - vi ringer alltid tillbaka så snart vi kan!


Du når oss även på info@kbt-samtalsterapi.com, glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer - vi kontaktar dig så snart vi kan!