Depression, nedstämdhet

Hantera depression och nedstämdhet med KBT

De flesta depressioner uppkommer i samband med att man drabbas av en svår förlust. Det kan vara en nära anhörigs dödsfall, att man drabbats av sjukdom, blivit uppsagd från sitt arbete eller en skilsmässa.


Den deprimerade upplever ofta känslan av sorg, håglöshet, koncentrationssvårigheter och att livet mist sin mening. det är också vanligt att man blir överdrivet självkritisk, tappar aptiten, får sömnproblem och att man får olika typer av kroppsliga obehag som t.ex. smärtor eller tryck över bröstet. Man tappar intresset för det som tidigare i livet upplevdes som viktiga eller roliga och man får helt enkelt svårt att fungera i vardagen.


Kognitiv beteendeterapi ger den deprimerade nya effektiva verktyg för att hantera motgångar och besvikelser i livet och därmed minska också risken för återfall. Det finns idag starkt stöd för att kognitiv beteendeterapi är en effektiv behandling vid lindriga och måttliga depressioner.


Kontakta oss, KBT i Stockholm. Du når oss på telefon 070-680 31 00. Lämna ett meddelande - vi ringer alltid tillbaka så snart vi kan!


Du kan även skicka e-post till info@kbt-samtalsterapi.com, glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer - vi kontaktar dig så snart vi kan!